Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek
9:00-20:00
sobota
9:00-20:00
niedziela
10:00-18:00

Grupa CCC kieruje swoje produkty do szerokiego grona odbiorców, począwszy od wymagających klientów modnych butików, poprzez klientów ze środkowego segmentu rynku, dla których stosunek jakość/cena gra podstawową rolę, aż po nieco mniej zamożnych klientów, poszukujących obuwia o przyzwoitej jakości w umiarkowanej cenie. Strategia dywersyfikacji marki znajduje odzwierciedlenie w trzech autonomicznych kanałach dystrybucji poprzez salony firmowe CCC, sieć butików Lasocki oraz sklepy obuwnicze BOTI. W okresie jednego roku firma oferuje blisko trzy tysiące wzorów obuwia. Spółka posiada łącznie 67 zarejestrowanych marek towarowych - najbardziej popularną marką sprzedawaną przez Grupę CCC jest marka Lasocki, dostępna zarówno w salonach CCC, jak i firmowych butikach Lasocki.
Grupa CCC jest zdecydowanym liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku, sieć sprzedaży Grupy CCC obejmowała 709 placówek, na co składało się: 375 salonów firmowych CCC w kraju, w tym: 36 agencyjnych, 62 salony CCC w Republice Czeskiej, 12 salonów CCC w Republice Słowackiej, 15 salonów na Węgrzech, 30 salonów Lasocki, 4 butiki Quazi, 146 sklepów własnych Boti, 23 salony franczyzowe CCC, w tym: 5 salonów franczyzowych CCC w Rosji, 3 salony CCC na Łotwie, 5 salonów CCC w Rumunii oraz 1 salon CCC w Kazachstanie i na Ukrainie oraz 42 sklepy franczyzowe Boti.
Historia Styczeń 2013 Spółka NG2 SA decyzją Akcjonariuszy zmienia nazwę na CCC. Zmiana nazwy była konsekwencją decyzji o ekspansji na rynki europejskie i ujednoliceniu nazw zagranicznych spółek zależnych, zajmujących sie sprzedażą na rynkach zagranicznych; - dokonanie zmiany nazwy Spółki CCC BOTY Czech s.r.o. na CCC Czech s.r.o., - dokonanie zmiany nazwy CCC Obuv SK, s.r.o. na CCC Slovakia s r.o. Wrzesień 2012Utworzenie spółki zależnej CCC Hungary Shoes Kft. z siedzibą w Budapeszcie. CCC SA posiada 100% udziałów w Spółce na Węgrzech. Podstawowym przedmiotem, działalności Spółki będzie dystrybucja towarów dostarczanych przez CCC SA na terytorium Węgier.Sierpień 2012Uruchomienie sieci salonów firmowych z obuwiem marki Lasocki.Grudzień 2011Utworzenie Spółki CCC OBUV S.K. s.r.o. z siedzibą w Bratysławie na terenie Republiki Słowackiej, w której to CCC SA objęła 100% udziałów stając się jedynym wspólnikiem. Obszarem działalności nowej spółki jest organizacja sieci i sprzedaży produktów pod marką CCC na terenie Republiki Słowackiej.Marzec 2011Otwarcie pierwszego franczyzowego salonu CCC w Moskwie, konsekwencją decyzji Zarządu Spółki o ekspansji na rynki Europy Wschodniej.Kwiecień 2010Zamknięcie Oddziału NG2 SA z siedzibą w Chróstniku i utworzenie Spółki NG2 Suisse S.a.r.l. z siedzibą w Zug na terenie Szwajcarii, w której NG2 SA (obecnie CCC SA) objęło 100% udziałów. Zadaniem powołanego podmiotu jest zarządzanie i administrowanie prawami ochronnymi do znaków towarowych, w tym pobieranie opłat licencyjnych.Grudzień 2009Rozpoczęcie realizacji największej w dziejach firmy inwestycji, budowy Centrum Logistycznego położonego w LSSE w Polkowicach. Obiekt ten to nowoczesny w pełni zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania typu mini-load o łącznej powierzchni 23 050 m2, który stanowi największy tego typu obiekt w Europie Środkowej.Październik 2009Utworzenie oddziału NG2 SA w Chróstniku, któremu powierzono zadania z zakresu zarządzania znakami towarowymi stanowiącymi własność Spółki.Styczeń 2007Spółka CCC SA decyzją akcjonariuszy zmienia nazwę na NG2. Zmiana nazwy była naturalną konsekwencją ekspansji Spółki na rynku krajowym. NG2 spina pod jednym dachem wszystkie trzy kanały dystrybucji, eksponując jednocześnie ich odrębność.II połowa 2006Powstają dwa zupełnie nowe brandy: Quazi oraz Boti. Quazi oferuje ekskluzywne obuwie pozycjonowane powyżej dotychczasowej oferty, natomiast Boti to produkt dla klientów o nieco mniej zasobnych portfelach. Razem z istniejącą już marką CCC, obejmują przedmiotowo wszystkie najważniejsze dla Spółki segmenty rynku. Wprowadzenie nowych brandów wymagało uporządkowania struktury.Listopad 2004Spółka - matka przeprowadza udaną ofertę publiczną swoich akcji, które od dnia 2 grudnia 2004 roku notowane są na rynku podstawowym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Głównym akcjonariuszem i założycielem Grupy CCC jest Dariusz Miłek, Prezes Zarządu CCC SA, pozostali członkowie kadry menedżerskiej również są akcjonariuszami Spółki.Czerwiec 2004Uporządkowanie struktury własnościowej Grupy CCC, w wyniku której nastąpiło przekształcenie CCC Sp. z o.o. w CCC SA oraz przeniesienie 100% udziałów CCC Factory do CCC SA.Kwiecień 2001Oddanie nowej bazy magazynowej i siedziby firmy w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Polkowicach Dolnych. W tym samym również czasie przez głównych udziałowców CCC Sp. z o.o., założona została spółka CCC Aspent R. Procyszyn S.k. (obecnie CCC Factory Sp. z o.o.), która na sąsiadującym terenie wybudowała fabrykę obuwia i rozpoczęła produkcję.1999Zarejestrowanie CCC Sp. z o. o., która na bazie własnego konceptu handlowego Cena Czyni Cuda (w skrócie „CCC”) w szybkim czasie rozpoczęła współpracę z ponad setką nowo pozyskanych franczyzobiorców.1996Początki działalności obecnej Grupy CCC sięgają pierwszej połowy lat 90-tych, kiedy to powstała Firma Handlowa „Miłek”, zajmująca się detalicznym i hurtowym handlem obuwiem. Od roku 1996 firma ta rozwijała pierwsze sklepy franszyzowe działające pod nazwą handlową „Żółta Stopa”, a jednocześnie tworzył się zespół stanowiący obecne kierownictwo Grupy CCC. CCC SA - spółka zarządzająca siecią sprzedażySpółka akcyjna CCC SA jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej CCC i posiada 100% udziałów w kapitale spółek zależnych. Siedziba CCC SA oraz jej zakład produkcyjny mieści się na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Polkowicach.Zarząd spółki reprezentowany jest przez Pana Dariusza Miłka – Prezesa Zarządu i dwóch Wiceprezesów w osobie Pana Mariusza Gnycha i Pana Piotra Nowjalisa. Spółki zależne CCC Factory Sp. z o.o. Fabryka zajmująca się produkcją obuwia.W 2000 r. w LSSE w Polkowicach rozpoczęto budowę fabryki obuwniczej i założono Spółkę Aspent R. Procyszyn s.k., a następnie CCC Factory M. Gnych. W kilka lat po rozpoczęciu produkcji stała się ona największą fabryką obuwia w Polsce. W dniu 23 kwietnia 2004 roku CCC Factory M.Gnych spółka komandytowa zmieniła formę prawną na CCC Factory sp. z o.o., a w dniu 1 czerwca 2004 roku zmiana formy prawnej została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na dzień 22 czerwca 2004 wszystkie udziały w spółce przejęła CCC SA. W 2005 r. w fabryce wyprodukowano po raz pierwszy milion par butów, a z każdym następnym rokiem odnotowywano liczby powyżej miliona. Podstawowym przedmiotem działalności fabryki jest produkcja obuwia, głównie skórzanego dla CCC SA. W strukturach fabryki powstał Dział Przygotowania Produkcji, który zatrudnia własnych projektantów. W ciągu roku przygotowuje on 2 kolekcje: wiosna-lato i jesień-zima. Spółka CCC posiada istotną przewagę rynkową, dzięki własnej fabryce obuwia, ze względu na elastyczne dostosowanie produkcji pod względem ilościowym i jakościowym do aktualnych potrzeb rynku. Zaletą produkowanego asortymentu jest również zróżnicowana oferta. Obuwie z fabryki spełnia kryteria najbardziej wymagających klientów, którzy stawiają na jakość i modę, jak również na dobrą i znaną markę. Znajdziemy tu produkty m. in. Lasocki czy Jennifer&Jennifer. Funkcję Prezesa CCC Factory Sp. z o.o. pełni Pan Mariusz Gnych, a jej siedziba znajduje się w sąsiedztwie CCC SA. CCC Czech s.r.o. Spółka zależna, odpowiedzialna za organizację sieci i sprzedaż produktów na terenie Republiki Czeskiej.Spółka CCC Czech s.r.o. (do 21 stycznia 2013 r. - CCC Boty Czech s.r.o.) została założona 8 listopada 2004 r. przez CCC SA, w której to objęła 100 % udziałów i została jedynym wspólnikiem. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest handel hurtowy, pośrednictwo handlowe i usługowe oraz wyspecjalizowany handel detaliczny. W 2005 r. spółka otwiera pierwsze 5 sklepów, kolejne lata działalności na rynku czeskim przynoszą niezachwiany wzrost sieci CCC. Na koniec 2011 r. Spółka w Czechach posiadała 52 sklepy o łącznej powierzchni 16 470 tys. m2. Spółka zarządza organizacją sieci sprzedaży, lokując placówki w nowo powstających atrakcyjnych lokalizacjach w centrach handlowych. Prezesem zarządu spółki CCC Czech jest Pan Roman Puchala. Siedziba Spółki mieści się w Pradze. NG2 Suisse S.a.r.l Spółka zależna z siedzibą w Zug, SzwajcariaSpółka NG2 Suisse S.a.r.l. została utworzona 30 kwietnia 2010 r. przez NG2 SA (obecnie CCC SA), w której to objęła 100% udziałów i została jedynym wspólnikiem. Głównym przedmiotem działalności powstałej Spółki jest zarządzanie i administrowanie prawami ochronnymi do znaków towarowych, w tym znaków „CCC”, „BOTI” i „Lasocki”. Założona Spółka przejęła wszelkie zadania realizowane przez Oddział NG2 z siedzibą w Chróstniku, w szczególności dotyczące zarządzania znakami towarowymi i pobierania opłat licencyjnych. Spółkę reprezentują Pan Beat Werder i Pan Piotr Nowjalis, a jej siedzibą jest miasto Zug w Szwajcarii. CCC Slovakia s.r.o. Spółka zależna, odpowiedzialna za organizację sieci i sprzedaży produktów na terenie Republiki SłowackiejCCC Slovakia s.r.o. (do 21 stycznia 2013 r. - CCC OBUV S.K. s.r.o.) została utworzona 20 grudnia 2011 roku przez NG2 SA (obecnie CCC SA), w której to objęła 100% udziałów i została jedynym wspólnikiem. Podstawowym przedmiotem działalności utworzonej spółki jest dystrybucja towarów dostarczanych przez CCC SA na terytorium Republiki Słowackiej. Zadaniem Spółki jest rozwój i promowanie sklepów pod marką CCC. W roku 2012 spółka planuje otworzyć 8 nowych placówek. Prezesem zarządu CCC Slovakia jest Pan Roman Puchala. Siedziba spółki mieści się w Bratysławie. CCC Hungary Shoes Kft. Spółka zależna, odpowiedzialna za organizację sieci i sprzedaży produktów na terenie Węgier.CCC Hungary Shoes Kft. została utworzona 26 września 2012 roku przez NG2 SA (obecnie CCC SA), która objęła 100% udziałów w spółce i została jedynym wspólnikiem. Wartość kapitału zakładowego Spółki wynosi 10.000.000 HUF. Podstawowym przedmiotem działalności utworzonej spółki jest dystrybucja towarów dostarczanych przez CCC SA na terytorium Węgier. Zadaniem Spółki jest rozwój i promowanie sklepów pod marką CCC. Wraz z otwarciem pierwszego salonu obuwniczego CCC w Dunakeszi pod Budapesztem, spółka planuje do końca 2012r. otwarcie kolejnych kilkunastu sklepów m in. w: Budapeszcie, Tököl i Gyöngyös. Prezesem Zarządu CCC Hungary jest Pan Piotr Nowjalis. Siedziba spółki mieści się w Budapeszcie. Kontynentalny Fundusz Powierniczy nr 968 Na podstawie stosownych umów utworzono Kontynentalny Fundusz Powierniczy z siedzibą w USA. Spółka akcyjna CCC SA jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej CCC i posiada 100% udziałów w kapitale spółek zależnych. Siedziba Grupy oraz zakład produkcyjny mieszczą się w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Polkowicach 1Polkowice, 20 lutego 2013CCC PRZEKRACZA GRANICECCC SA, największy dystrybutor i producent obuwia w Polsce, wypracował w ciągu 2012roku ponad 118 mln zysku netto przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 1 317,4 mlnzł. Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 156,3 mln zł, a EBITDA 189,6 mln zł. Gruparealizowała plany rozbudowy własnej sieci sprzedaży, która w 2012 roku zostałapowiększona z 151,5 tys. m2 do 188,9 tys. m2 (wliczając sklepy franczyzowe w krajui za granicą powierzchnia sprzedaży na dzień 31.12.2012 wynosi 201,6 tys. m2).Zarząd CCC postawił sobie ze cel strategiczny na lata 2013-2015 umocnienie pozycjinajwiększego gracza na rynku obuwniczym w Polsce i zdobycie pozycji lideraw Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. W roku 2013 rozpoczniemy również ekspansję wAustrii. Pierwsze sklepy pilotażowe mogą się również pojawić w Słowenii, Chorwacjii Turcji.Jednocześnie spółka zamierza rozwijać sieć sklepów franczyzowych w krajach EuropyŚrodkowo-Wschodniej. Do franczyzowych sklepów z logo CCC w Rosji w roku 2012dołączyły podobne lokalizacje w Rumunii, Łotwie, Kazachstanie i na Ukrainie.WYNIKI FINANSOWE CCC PO CZTERECH KWARTAŁACH 2012 ROKUSzczegółowe dane finansowe Grupy CCC przedstawiają się następująco:w tys. PLN Q4 2012 Q4 2011 Zmiana 1-4Q2012 1-4Q 2011 ZmianaPrzychody nettoze sprzedaży435 805 364 415 19,6% 1 317 442 1 091 260 20,7%Zysk operacyjny 73 115 80 610 -9,3% 156 328 159 052 -1,7%Zysk netto 55 207 63 994 -13,7% 118 051 122 776 -3,8%2W 2012 roku Grupa CCC zanotowała wysoką dynamikę wzrostu skonsolidowanych przychodówze sprzedaży. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku przychody wzrosłyo 20,7%. Ze względu na niższą o 4,5 pp, marżę zysku brutto na sprzedaży Grupa wypracowałaniższy o 1,7% zysk operacyjny oraz 3,8% zysk netto.Na wyniki roku 2012 miało wpływ wiele czynników, ale najważniejszym z nich pozostajeszerokość i różnorodność oferty produktowej. Na wysokim poziomie była odwiedzalnośćnaszych sklepów, wysoka pozostawała również skuteczność sprzedaży. Jedynie marżahandlowa była niższa od zakładanej.ROZWÓJ SIECI SPRZEDAŻYSieć sprzedaży CCC na koniec grudnia 2012 roku obejmowała łącznie 709 placówek, w tym 644sklepów własnych (339 salonów CCC w Polsce, 62 w Czechach, 12 na Słowacji, 15 naWęgrzech, 146 sklepów BOTI , 4 butiki QUAZI, 30 butików Lasocki) i 36 sklepów agencyjnych.Spółka planuje dalszy dynamiczny rozwój sieci sprzedaży, szczególnie własnych sklepówfirmowych, co doprowadzi do wzrostu udziału rynkowego i umocnienia pozycji lidera nakrajowym rynku obuwniczym oraz zdobycia pozycji największego gracza w pozostałychkrajach Europy Środkowej – w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. W latach 2013- 2015planujemy powiększyć sieć sprzedaży o nie mniej niż 130 tys. m2W grudniu 2011 roku Zarząd CCC podjął decyzję o rozpoczęciu ekspansji na rynku słowackim.Pierwszy sklepy otwarty został w marcu, a na koniec 2012 nasza sieć sprzedaży liczyła 12placówek.Kolejną spółką zależną jest CCC Hungary, powołana do organizacji sprzedaży detalicznej naterenie Republiki Węgierskiej. Na koniec grudnia 2012 na Węgrzech było 15 sklepów własnych.Niezależnie od planów rozwoju na rynkach: polskim, czeskim, słowackim i węgierskimw najbliższych latach GK CCC zamierza również rozwijać się w innych krajach regionu. Worbicie zainteresowań są kraje, gdzie już funkcjonują sklepy CCC czyli Rumunia, Rosja, Łotwa,Kazachstan, Ukraina ale też Słowenia, Chorwacja, Turcja. Pierwszym krajemzachodnioeuropejskim gdzie pojawi się sklep z logo CCC będzie Austria.3Liczba sklepów Grupy CCCLiczba sklepów Stan na31 grudnia 2011Stan na31 grudnia 2012CCC Polska – salonywłasne 293 339CCC Polska - agencyjne - 36CCC Polska – franczyza 49 8CCC Rosja / Łotwa /Rumunia / Kazachstan/Ukraina – franczyza5 15CCC Czechy 52 62CCC Słowacja - 12CCC Węgry - 15QUAZI 37 4Lasocki - 30BOTI – sklepy własne 216 146BOTI – franczyza 62 42Łączna liczba placówek 714 709„Patrząc na wyniki 2012 roku można mieć mieszane uczucia. Z jednej strony dużaodwiedzalność, wysokie współczynniki skuteczności, dynamiczny wzrost przychodów i wysokipoziom sprzedaży w sklepach porównywalnych. Z drugiej jednak strony – niższa o 4,5 pp marżahandlowa i wyniki finansowe niższe od oczekiwanych. Nasza kolekcja została jednak świetnieodebrana przez klientów a my po raz kolejny umocniliśmy się na krajowym rynku obuwniczym.Bardzo mocno promowaliśmy w ubiegłym roku własne marki obuwia skórzanego : Lasocki,Lasocki Fashion for Men, Lasocki Kids oraz Lasocki Young. Mamy w sprzedaży bardzoatrakcyjną i szeroką ofertę butów dziecięcych sygnowanych logo Disney’a.4Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników naszych pierwszych placówek na Słowacji, w Rumunii, ina Węgrzech. Są to wyniki na tyle obiecujące, że postanowiliśmy zmodyfikować nasze planystrategiczne i rozpocząć bardzo dynamiczną ekspansję jednocześnie w kilku krajach regionuEuropy Środkowej i Wschodniej. Liczymy, że już w roku 2015 podwoimy przychody zachowującjednocześnie wysokie parametry rentowności. Oczekujemy rentowności EBIT na poziomie 15-16% zaś rentowności netto nie mniejszej niż 11-13%. Także w roku 2013 otworzymy pierwszepilotażowe sklepy w Austrii, Słowenii, Chorwacji i Turcji.Niezależnie od planów ekspansji i działań prosprzedażowych absolutnym priorytetem pozostajedla nas utrzymanie wysokiej efektywności i sprawności operacyjnej, sprawnego zarządzaniasiecią sprzedaży i utrzymania kosztów na niskim poziomie, czyli w konsekwencji utrzymaniewysokich marż i wysokiej rentowności.” - powiedział Dariusz Miłek, Prezes Zarządu CCC.Dodatkowych informacji udziela:Piotr NowjalisWiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy, CCC SATel. (76) 84 58 420e-mail: piotr.nowjalis@ccc.eu* * *Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i największym jegoproducentem w Polsce. W skład Grupy Kapitałowej CCC wchodzą CCC S.A. – spółkazarządzająca siecią sprzedaży, CCC Factory Sp. z o.o., zajmująca się produkcją obuwia orazNG2 Suisse S.a.r.l., spółka zarządzająca znakami towarowymi, spółki zajmujące się sprzedażąna rynkach zagranicznych: CCC Czech, CCC Slovakia, CCC Hungary. Sprzedaż kolekcjiprowadzona jest łącznie w ponad 700 placówkach pod markami CCC, BOTI i Lasocki. Dostawcyobuwia dla Spółki to zarówno producenci zagraniczni (przede wszystkim szyjący na zlecenieCCC producenci chińscy), krajowi, jak też własne zaplecze produkcyjne. Udział Grupy CCCw bardzo rozdrobnionym rynku obuwia jest szacowany na 17-18%.